JÁ,TY,MY...

TERÉNNÍ PROGRAM PRO KOLEKTIVY

Pro školní i mimoškolní kolektivy nabízíme dopolední prožitkový program zaměřený na utužení kolektivu, nahlédnutí do vztahů třídy i do dětí samotných. 

Celoroční, jdeme za každého počasí.

Tento program není "šitý na míru" Vašemu kolektivu. Je určen běžným třídním kolektivům, u kterých se nepředpokládá zvýšené ohrožení rizikovým chováním, než jaké vyplývá z věku žáků a struktury kolektivu. 

Nabízíme  

  • třídnímu učiteli / vedoucímu kolektivu konzultaci před vlastním programem i po jeho ukončení
  • návaznost - možné pokračování dalším programem zaměřeným na potřeby kolektivu (Př. vytváření společného ducha třídy, práce se strachem, vlastní sebedůvěra apod.) Další setkání mohou být opět v terénu či na půdě školy.