Návrat do lesů...

27.04.2020

...dočkali jsme se, nasadili batohy, vzali kamarády (malé i větší :) a vyrazili jsme na výpravy. Pod Hlubokými Dvory jsme prozkoumávali bezejmenný potůček. Děti, skoro jednohlasně, zvolily dobrodružnější výpravu neprobádaným údolím...bylo tam krásně, čistá voda, divoké byliny, žáby, snůšky žabích vajíček, blešivci... Z nasbíraných bylin jsme připravili chutnou pomazánku, ňam. A Blanky domácí chléb byl tím nejlepším podkladem! Z údolí vedla strmá cesta, ovšem nastoupíte-li do lanového autobusu a sem tam jste i řidičem, jste nahoře ani si nevšimnete :) 


Další den jsme podle mapy vyrazili na Lysou horu, čerstvě zelené bukové lesy zářily prosvícené sluníčkem, tak nějak si představuji prales :). Cestou si pochutnáváme na česnáčku, kyčelnici, šťavelu, česneku medvědím, fialkách, sedmikráskách...vyhlídka z Lysé je kouzelná. Táboříme, pozorujeme chrobáka a zlatohlávka (vydržel víc jak minutu dělat "mrtvého brouka"). Horko a jeskyně nás vedou po cestičce do údolí. Studánka a Říčka jsou oázou, probíhá společný veliký úklid starých naplavených klacků, rozebírání hrází a odplavování usazenin po proudu...za zatáčkou objevujeme další naplavenou obří hráz, tu jsme si slíbili na příště...