Přespávání na chatce Zdence

20.02.2020

Jednu prázdninovou noc jsme si užili v Moravském krasu v blízkosti Kaprálova mlýna u říčky Říčky, kde to máme moc rádi. Zdenku jsme snadno zabydleli, stačilo zatopit v kamnech a pustit okny čerstvý vzduch z údolí...sluníčkem vyhřáté louky nás záhy vytáhly ven, hráli jsme si, prozkoumávali...malí velcí, všichni pohromadě v příjemném naladění. Vše plynulo, jako voda v říčce. Byla studená, čistá a každý ji chtěl překonat, všichni suchou nohou i když to tak chvilkama nevypadalo :) Odpoledne jsme nosili dříví z lesa na táborák. Někdo řezal pikou, jiný štípal sekerou, brzy jsme opékali, povídali a střídavě mizeli na stmívajících se loukách, houpačce u potoka, v lese...večer jsme při svíčce každý ve svém spacáku postupně usínali při předčítání pohádky o Andělce.

Ranní nahřívání u kamen, osvěžení v říčce Říčce, dobrá snídaně, čaj a hurá na výpravu. "Zase na sever?" Mapa, buzola..."aha, tady půjdeme i na východ"...kolem studánky, kde si všichni nabíráme vodu, putujeme dál na severovýchod, proti proudu až k jeskyni Pekárna. Objevili jsme několik spících vrápenců, můru, pavouky, komáry a skalní malbu bizona. Každý sám se vydal na stezku odvahy do nitra jeskyně, jen při svíčkách, pro poklad, semínko. Cestou k chatce mu každý přichystal do malé skleničky postýlku z hlíny, osvěžil ho vodou z říčky a plánoval, kde si velikou sklizeň :) Po proudu dětem prima pluly skořápkové lodičky, až domů, k chatce...jo, zabydleli jsme se hladce.