LETNÍ ZEMITÝ” POBYT - 

HLUBOKÉ DVORY 14.7.-19.7.2019Věnovali jsme se zemi v různých podobách. Tvořili jsme s hlínou, kaolínem, modelovali jsme misky, kuličky, hady, přívěsky...stavěli jsme hliněnou pícku, ve které jsme naše výtvory vypálili.

Podnikali jsme dobrodružné výpravy po okolí.

Spali jsme v tee-pee, ve stanech i pod širákem, jedli jsme pod stromy, ohřívali se u ohně ...během pár dnů se otevřeli a splynuli s přírodou.