Hlavní činnost spolku je naplňován zejména prostřednictvím:

 • publikační, propagační, vzdělávací a školící činnosti v oblasti přirozených forem vzdělávání inspirovaných Mariou Montessori se zaměřením na Montessori pedagogiku, Intuitivní pedagogiku, Lesní pedagogiku a šetrného přístupu k přírodě
 • poskytování informační, metodické a poradenské podpory
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
 • realizace projektů v oblasti propagace alternativního vzdělávání
 • spolupráce s právnickými i fyzickými osobami v oblasti vzdělávání a komunitních programů
 • výměny zkušeností a praktické činnosti ve spolupráci s orgány státní správy, samosprávy
 • osvěty v oblasti Montessori pedagogiky, Intuitivní pedagogiky a Lesní pedagogiky pro rodiče, pedagogy a veřejnost
 • pořádání volnočasových aktivit pro děti, rodiny i dospělé
 • návrhů pomůcek sloužících k výuce metodou Montessori pedagogiky
 • materiální, finanční, organizační a personální podpory pobytů pro děti i dospělé se zaměřením na přirozené formy vzdělávání a vědomý přístup k přírodě
 • zvyšování kvalifikace a odborných znalostí členů spolku
 • podpory životního stylu, který směřuje ke svobodnému, aktivnímu, odpovědnému a tvořivému způsobu života v respektu a úctě k sobě, druhým a k vědomému přístupu k přírodě


 

 

Zveme vás na prožitkové „ZIMODĚNÍ“ 

pobyt pro děti, rodiče i prarodiče. Přiblížíme se zimě, přes den (odvážnější i přes noc) opustíme teplo krbu a cihlových zdí a prožijeme zimu více na vlastní kůži, venku, v tee-pee...budeme si hrát, dýchat, tvořit, zpívat, spolu znít, putovat, relaxovat a poznávat sebe i druhé.

Přizpůsobíme se paní zimě...vlastnoručně vyrobenými sněžnicemi nebo dovezenými běžkami, saněmi, bruslemi...deštník snad nebude potřeba.

 

Termín: 1.2. - 5.2.2018

pobyt zahájíme společnou čtvrteční večeří v 18.00h a ukončíme pondělním obědem ve 12.00h

Ubytovaní budeme v Oneness Centru Rusava.

Je to místo s příjemnou energií, milými lidmi, dobrým jídlem a nádhernou přírodou Hostýnských vrchů.

 

Dle vašeho záměru si vezměte s sebou: spacák + karimatku pro přespání v tee-pee, zimní výbavu (lyže, boby, běžky, igelitové pytle se senem, lopatky alá ježdíky...apod.)

 

V rámci programu pro vás připravujeme:

• vaření na ohništi v tee-pee

• jednodenní výpravu do „divočiny“, ideálně na sněžnicích, s vařením v přírodě

• zimní tvořivé a výtvarné dílničky ( výroba sněžnic, ledové malování...)

• pohyb a pobyt v přírodě na vzduchu ( sněžnice, běžky, sáně, bob...či jiná jezdítka :)

• společné chvíle při zpívání a znění v tee-pee, večerní relax ( u krbu, v místním malém divadélku, v tee-pee...)

• pokusy s ledem a sněhem, lanové hry, zimní lacross

• čas předávání zkušeností lektorů – přirozený způsob výuky a komunikace s dětmi


Cena a objednávka: za program, ubytování a plnou penzi

• dítě 3 – 6 let cena 2950,-Kč

• dítě 6 – 12 let cena 3.200,-Kč

• nad 12 let dítě či dospělý cena 3.800,-Kč

• pro děti 0 – 3 let je možnost doplatit stravu i ubytování ( indiv. domluva)

Přihlaste se na e-mail: poullenka@centrum.cz

Celou částku za pobyt bude potřeba uhradit do 13.1.2018.

Svoji platbu pošlete na č.ú. 4211108239/6800, do poznámek uveďte své jméno, VS 34567

Případný pobyt pro děti bez doprovodu dospělého je potřeba projednat individuálně.

Do e-mailové objednávky uveďte o jaký typ stravy máte zájem: vegetariánská / běžná. ( pokud nám kuchyně nenabídne obě možnosti, rozhodne většina)


Kontakty:

Lenka Poulová                    poullenka@centrum.cz                              tel.: 736414532
Dagmar Bulová                  dagmar.bulova@seznam.cz                      tel.: 776794572
Ondřej Jelínek                    ondra1.jelinek@gmail.com                        tel.: 731200082

  ONENESS, o. p. s.
  adresa: Rusava č.ev. 296, 768 41, CZ

  www.onenesscentrum.cz

  telefony:
  +420 774 903 056 mobil
  +420 573 392 064 pevná linka
  +420 775 903 055
  e-mail:
  info@onenesscentrum.cz

Lenka Poulová
Potřebuji změnu. A jelikož vnitřní změna souvisí i s tou vnější...dala jsem průchod novým možnostem. A už se to děje. S Ondrou jsme začali plánovat pobyt pro děti na Rusavě. Hlavní náplň? Vědomě BÝT. V lednu se přidala Dáša a myšlenka připojit k první výpravě i rodiče. Vzniká Cestou...necestou a zároveň spolek Naživo, který nám nové tvoření umožňuje. Díky nám i vám se to může dít.  Těším se na čistou radost bytí - zachraňovat mloka z kanálu, jít po stopách mravenců, ze staré jabloně vyrobit knoflík, hrát fotbal v dešti, pouštět draka a nakonec sám lítat po louce z kopce dolů, brodit se potokem až k jeho prameni a večer spolu tvořit v teple u krbu...dát prostor všemu. Rozšířit přijaté denní zvyky, uvolnit pevný řád, odložit čas a poslouchat sebe, tam už vše potřebné je.  
Mou práci vždy provázely děti a jejich rodiče. První zkušenosti přišly se třídou plnou malých hokejistů v Plzni. V Brně jsem objevila Montessori pedagogiku   a vydala se po jejích stopách. Rok s dětmi ve školce a potom sedm let na ZŠ Gajdošova. Další výzvou byla vznikající základní škola Letokruh a je dodnes :).
Ondra Jelínek
Líbí se mi stále něco tvořit a poznávat, rozšiřovat si obzory, hrát si s dětmi. Baví mě ztrácet se v přírodě, chodit naboso, vymýšlet a rozvíjet nápady. Mám rád plamen svíčky, oheň, zpěv ptáků, slunce, lesní cesty, louky, déšť, spaní pod hvězdami, bublající potok, podzimní listí.   Mám rád svoji rodinu, přátele, kočky, zelený čaj, četba, řezbářství a štípání dřeva. Rád poznávám nová místa a objevuji neznámé cesty. Fascinuje mě rozmanitost a barevnost života, zároveň pravidelnost a řád přírody. Toužím po objevech ve vnitřním i vnějším světě. Potřebuji mít svůj prostor a umožňuji to i lidem ve svém okolí. S radostí přijímám každou příležitost ke smysluplné práci.  

Původní profesí jsem umělecký keramik. Vedl jsem keramický kroužek v Pestré klubovně při Sdružení pěstounských rodin. Další moje velká zkušenost byla podpora dětí i dospělých lidí s postižením v Centru Kociánka v Brně. V současné době se věnuji práci s dětmi jako asistent pedagoga a vychovatel v družině na Základní škole Letokruh v Brně. 
 
kontakt:

Naživo, z.s.

Charbulova 15
618 00 Brno
email:  info@spolek-nazivo.cz

Kontaktujte nás